Kitabın Kapağı Kitabın Adı Yazarı Konusu
Rekabet Hukukunda Muafiyet Çerçevesinde Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti Tebliği No:2005/4 Tuncay Songör
Rekabet Kurulu Üyesi
İkinci Başkanı
* Rekabet Hukukunda Muafiyet
* Bireysel Muafiyet
* Grup Muafiyeti
* AB'de Motorlu Taşıtlar Sektöründe Muafiyet
* Türkiye'de Motorlu Taşıtlar Sektöründe Muafiyet
* 2005/4 sayılı "Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği" ve Açıklaması
* İlgili Mevzuat 
Rekabet Hukuku Kapsamında
Akaryakıt-LPG Sektöründe Bayilik Anlaşmaları
(İntifa ve Kira Sözleşmeleri)
Av. Ayla Songör ile Av. Tuncay Songör tarafından ortak kaleme alınan bir kitaptır. * Anayasal Düzenleme
* Kanuni Düzenleme
* Örnek Rekabet Kurulu Kararları
* Örnek Danıştay Kararları
4971 ve 5234 sayılı Kanunlarla Değiştirilmiş Şekliyle

4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun

Tuncay Songör

Rekabet Kurulu Üyesi

İkinci Başkan

* Madde Gerekçeleri

* Maddeye İlişkin Rekabet Kurulu Kararları

* Yürürlükteki Tebliğler

* Tebliğlerde Değişiklik Yapan Tebliğler

* Tebliğlere İlişkin Rekabet Kurulu Kararları

* Yürürlükten Kaldırılan Tebliğler

* İdari Para Cezaları

* Değişik Sektörlere İlişkin Rekabet Kurulu Görüşleri

Motorlu Taşıtlar Sektöründe Grup Muafiyeti Tuncay Songör

Rekabet Kurulu Üyesi

İkinci Başkan

* Rekabet Hukukunda Muafiyet

* Bireysel Muafiyet

* Grup Muafiyeti

* AB'de Motorlu Taşıtlar Sektöründe Muafiyet
* Türkiye'de Motorlu Taşıtlar Sektöründe Muafiyet
* 2005/4 sayılı "Motorlu Taşıtlar Sektöründeki Dikey Anlaşmalar ve Uyumlu Eylemlere İlişkin Grup Muafiyeti Tebliği" ve Açıklaması

* Seçilmiş Örnek Kararlar
* İlgili Mevzuat